OČKOVANIE PROTI HPV

H2020 RIVER-EU: Znižovanie nerovností v miere zaočkovanosti v európskom regióne – zapájanie komunít s nedostatočným prístupom k službám

[Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities]

Očkovaním sa dá predísť mnohým ochoreniam a ich následkom. Očkovaním sa vieme chrániť napríklad aj proti ľudskému papilomavírusu (HPV), ktorý ohrozuje ženy aj mužov a spôsobuje napríklad rakovinu krčka maternice ale aj nádory v oblasti hlavy a krku, či iných častí tela. Ľudia ale nie vždy majú dostatočné informácie a možnosti ako sa dať zaočkovať. Je mnoho prekážok, ktoré spôsobujú, že proti vírusu HPV je zaočkovaných veľmi málo ľudí. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí žijú v komunitách, ktoré majú horší prístup k rôznym službám vrátane zdravotníckych služieb. Práve týmto komunitám by sme chceli pomôcť najviac, aj preto sa zameriavame na marginalizované rómske komunity.

Čo je naším cieľom?

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť HPV očkovania pre komunity ohrozené nedostatočným prístupom k službám, odstraňovať bariéry na strane zdravotného systému a realizovať intervenciu šitú na mieru pre cieľové komunity. 

Budeme sa teda snažiť nie len prísť na to, prečo je tak málo ľudí zaočkovaných a aké sú prekážky, ktoré im v tom bránia, ale budeme sa snažiť s tým niečo aj urobiť. Pokúsime sa najmä odstrániť prekážky v zdravotníctve, pre ktoré je pre mnohých ľudí ťažké dať sa zaočkovať.

Čo robíme?

Vo vybraných komunitách budeme organizovať vzdelávacie stretnutia v komunitných centrách a na školách a rozprávať sa s rodičmi a dospievajúcimi o tom, čo je ľudský papilomavírus (HPV), čo spôsobuje a ako je možné sa proti nemu chrániť. Na vzdelávacích stretnutiach bude možné diskutovať s asistentami podpory zdravia zo Zdravých regiónov a zdravotníkmi z Lekárskej fakulty UPJŠ o tom, čo ľudí o HPV očkovaní zaujíma a čo potrebujú na to, aby mohli spraviť informované rozhodnutie. 

Naším cieľom teda nebude nikoho nútiť dať sa zaočkovať, ale poskytnúť ľuďom kvalitné a zrozumiteľné informácie a pomoc pri procese očkovania tak, aby sa ľudia vedeli rozhodnúť a v prípade záujmu dať seba alebo svoje deti zaočkovať.

Sme tím lekárov, psychológov, a ďalších odborníkov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na projekte spolupracujeme s asistentami podpory zdravia z organizácie Zdravé regióny, s miestnymi lekármi a školami, ale aj s kolegami z ďalších desiatich krajín Európy.

Prečo to robíme?

Zaočkovanosť proti HPV na Slovensku je veľmi nízka a ľudia z marginalizovaných komunít často o možnostiach ako sa chrániť nevedia. Ročne pritom na Slovensku umiera na rakovinu krčka maternice, ktorú práve tento vírus spôsobuje, až 200 žien. V krajinách, ktoré sú v očkovaní proti HPV úspešnejšie sa výskyt ochorení spojených s infekciou HPV znižuje. Sme presvedčení, že ľudia by mali mať prístup ku kvalitným informáciám, aby sa na základe týchto informácií mohli rozhodovať v otázkach týkajúcich sa ich zdravia. Preto chceme realizovať vzdelávacie stretnutia a pomáhať ľuďom prekonávať prekážky v prístupe k očkovaniu. Spokojní by mali byť všetci, ľudia v komunitách aj ich lekári a všetci, ktorých sa to týka. Na základe nadobudnutých skúseností potom vydáme odporúčania nie len pre Slovensko ale aj pre Európu.

Kto sme?

Sme tím lekárov, psychológov, a ďalších odborníkov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na projekte spolupracujeme s asistentami podpory zdravia z organizácie Zdravé regióny, s miestnymi lekármi a školami, ale aj s kolegami z ďalších desiatich krajín Európy.

Ľudský papilomavírus (HPV) je úplne bežný vírus.
Počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % ľudí, teda osem ľudí z desiatich.
Tieto vírusy sú nebezpečné a spôsobujú vážne ochorenia u žien aj u mužov.

Nakaziť sa môžem
 • blízkym kontaktom
 • sexom, ale aj inak
 • v domácnosti
 • uterákom
 • na záchode
 • na kúpalisku
Čo spôsobuje HPV
 • bradavice na pohlavných orgánoch
 • rakovina krčka maternice
 • nádory v oblasti konečníka
 • nádory hlavy a krku
 • nádory na pohlavných orgánoch
Aké vážne to je s rakovinou krčka maternice?
 • väčšinou ženy vo veku 40-55 rokov
 • aj mladšie ženy 20-30 ročné
 • majú rodiny a deti
 • liečba rakoviny je ťažká
 • nemusí sa to dobre skončiť
Ako nám môže pomôcť očkovanie
 • v roku 2006 bola predstavená prvá vakcína proti HPV
 • odvtedy bolo po celom svete podaných vyše 205 miliónov dávok
 • v Anglicku, Švédsku alebo Austrálii sa očkuje už veľmi dlho
 • očkovaním na Slovensku by sme ochránili stovky žien
Ako funguje očkovanie
 • očkovaním nášmu telu ukážeme, ako vyzerá obal vírusu
 • naše telo začne tvoriť špeciálne protilátky, ktoré dokážu zlikvidovať ozajstné živé vírusy, keď
  sa s nimi neskôr stretnú
Kto má nárok na bezplatné očkovanie
 • dievčatá a chlapci
 • vo veku 12, 13 a14 rokov
 • u svojho detského lekára
 • prvú dávku do 15-tich narodenín
 • druhá dávka 5 -13 mesiacov po prvej
Prečo by sa ľudia nemali báť očkovania
 • očkovanie nemôže spôsobiť ochorenie
 • neobsahuje živý vírus
 • očkovanie nespôsobuje autizmus, neplodnosť ani iné ochorenie
 • sú to hoaxy

Potrebujete viac informácií?

Máte nejaké otázky alebo potrebujete viac informácií? Obráťte sa na nás!

Kontaktujte nás pre viac informácií

Kontakt

Search