SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

H2020 RIVER-EU: Zmniejszanie nierówności w zakresie szczepień w regionie europejskim – angażowanie społeczności o niedostatecznym wsparciu

Wielu chorobom i ich skutkom można zapobiec poprzez szczepienia. Szczepiąc się możemy uchronić się także przed wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który zagraża zarówno kobietom, jak i mężczyznom i powoduje raka szyjki macicy, nowotwory okolicy głowy i szyi czy innych części ciała. Jednak społeczności takie jak migranci mogą mieć gorszy dostęp do usług zdrowotnych, nie zawsze mają wystarczające informacje i możliwości zaszczepienia się. To powoduje, że niewiele osób zostaje zaszczepionych.  Takim społecznościom chcielibyśmy naj-bardziej pomóc, dlatego skupiamy się na społeczności ukraińskiej w Polsce.

Jaki jest nasz cel?

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności szczepień przeciwko HPV dla społeczności zagrożonych niedostatecznym dostępem do usług, usunięcie barier po stronie systemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie dostosowanej interwencji dla społeczności docelowych.

Postaramy się więc nie tylko dowiedzieć, dlaczego tak mało osób jest szczepionych i jakie przeszkody im to uniemożliwiają, ale także spróbujemy coś z tym zrobić. W szczególności będziemy się starali usunąć przeszkody w sektorze zdrowia, które dla wielu osób utrudniają zaszczepienie się.

Co robimy?

Interwencja, która jest realizowana w Polsce, opiera się na dwóch filarach:

 1. korzystanie z usług ukraińskich lekarzy rodzinnych, którzy pracują z ukraińskimi migrantami i prowadzą dwugodzinną, edukację w zakresie szczepień MMR/HPV dla rodziców dzieci kwalifikujących się do szczepienia MMR/HPV (odpowiednio w wieku 1-6 lat i >9 lat), a także skierują ich do punktów szczepień znajdujących się w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej; Odpowiednie broszury i ulotki, a także linki do materiałów wideo w obu językach są udostępniane podczas sesji edukacyjnych.

  Ukraińscy lekarze rodzinni, którzy pracują z ukraińskimi migrantami, zostali przeszkoleni w zakresie szczepień MMR/HPV przed rozpoczęciem cyklu edukacyjnego z kwalifiku-jącymi się rodzicami. Ukraiński promotor zdrowia będzie zaangażowany do współpracy z ukraińskimi lekarzami rodzinnymi i rodzicami oraz do zbierania odpowiednich danych.

 2. wykorzystanie szkół do edukowania rodziców kwalifikujących się dzieci w zakresie MMR/HPV poprzez elektroniczne dzienniki zajęć. Ten filar interwencji zostanie uzupełniony o elementy edukacyjne, takie jak broszury i ulotki w obu językach.

Interwencja łączy w sobie elementy, które są zgodne z potrzebami i życzeniami ukraińskich rodziców wyrażonymi podczas dyskusji w grupach fokusowych (2021-2023).

Naszym celem nie będzie zmuszanie kogokolwiek do zaszczepienia się, ale zapewnienie ukraińskim rodzicom przebywającym w Polsce wysokiej jakości, zrozumiałych informacji na temat szczepień HPV i MMR, tak aby mogli podjąć właściwą decyzję. Ponadto, przeprowa-dzimy rodziców przez polski system szczepień, żeby – jeśli są zainteresowani – mogli zaszczepić swoje dzieci.

Dlaczego to robimy?

Rocznie w Ukrainie diagnozuje się ponad 4 700 nowych przypadków raka szyjki macicy (szacunki na 2020 r.). Rak szyjki macicy zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn raka u kobiet w Ukrainie i jest drugim najczęściej występującym 

Sme tím lekárov, psychológov, a ďalších odborníkov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na projekte spolupracujeme s asistentami podpory zdravia z organizácie Zdravé regióny, s miestnymi lekármi a školami, ale aj s kolegami z ďalších desiatich krajín Európy.

nowotworem u kobiet w wieku od 15 do 44 lat. Brak jest danych na temat wskaźników szczepień przeciwko HPV w Ukrainie zgłoszonych do systemu monitorowania VPD WHO. Badania przekrojowe przeprowadzone w Ukrainie wskazują na bardzo niski wskaźnik szczepień: na poziomie 1,7%. W krajach, w których szczepienia przeciwko HPV są skuteczniejsze, spada częstość występowania chorób związanych z zakażeniem HPV. Migranci powinni mieć dostęp do wysokiej jakości informacji, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia. Dlatego, by pomagać im pokony-wać przeszkody w dostępie do szczepień, będziemy organizować spotkania edukacyjne. Dane pozyskane w projekcie RIVER-EU w trakcie spotkań z migrantami ukraińskimi, ekspertami, personelem medycznym i nauczycielami pozwolą na wydanie rekomendacji przyczyniających się do zwiększenia realizacji szczepień w grupach migrantów przebywających w Polsce.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpracujemy przy projekcie z ukraińskimi lekarzami rodzinnymi zatrudnionymi w Polsce, pielęgniarkami z punktów szczepień, koordynatorami medycznymi i szkołami, ekspertami z dziedziny wakcynologii, onkologii ginekologicznej, zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej, wirusologii, ale także z kolegami z dziesięciu innych krajów europejskich.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest powszechny, aż 50-75% osób aktywnych seksualnie będzie miała w ciągu życia kontakt z HPV.

Jak można się zakazić?
 • bliski kontakt „skóra do skóry”
 • kontakty seksualne
 • u fryzjera, kosmetyczki
 • w studiu tatuażu
 • w saunie
 • na basenie
Co zwiększa ryzyko zakażenia HPV?
 • kontakty oralno-genitalne
 • głębokie pocałunki
 • duża liczba partnerów
 • wczesna inicjacja seksualna

90% przypadków zakażeń ma charakter przejściowy. Większość zostanie samoistnie wyeliminowana.

Warunkiem rozwoju stanu przed-nowotworowego i nowotworu jest zakażenie przetrwałe (>24 miesiące).

Istnieje ponad 200 typów HPV:

 • Typy wirusa wysokiego ryzyka rozwoju zmian nowotworowych (inna nazwa typy onkogenne) – 14 typów. W wyniku przetrwałego zakażenia tymi typami może dojść do rozwoju:

raka szyjki macicy, odbytu, pochwy, sromu, prącia oraz nowotworów głowy i szyi (w tym raka krtani).

 • Typy wirusa niskiego ryzyka (inna nazwa typy nieonkogenne) – 10 typów. Są one odpowiedzialne za brodawki narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste) oraz nawracającą brodawczakowatość krtani

ZAKAŻENIE W MŁODYM WIEKU ZWIĘKSZA RYZYKO PROGRESJI DO RAKA

Jak szczepienia mogą nam pomóc

 • w 2006 roku wprowadzono pierwszą szczepionkę przeciwko wirusowi HPV, od tego czasu na całym świecie podano ponad 205 milionów dawek
 • w Anglii, Szwecji czy Australii szczepienia są praktykowane od bardzo dawna

SZCZEPIENIA DZIECI MIGRANTÓW UKRAIŃSKICH W POLSCE SĄ SZANSĄ NA UCHRONIENIE

ICH OD RAKA!

Jak działa szczepienie
 • szczepiąc pokazujemy naszemu organizmowi jak wygląda otoczka wirusa

 • nasz organizm zaczyna wytwarzać specjalne przeciwciała, które są w stanie wyeliminować prawdziwe, żywe wirusy, z którymi możemy spotkać się z później

Komu przysługują bezpłatne szczepienia
 • DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

  – Dzieci w wieku 12 lat: rodzic wybiera jedną z dwóch szczepionek: Cervarix lub Gardasil; Nie ma potrzeby posiadania recepty. 

  – Dzieci w wieku >9 i < 18 lat: szczepionka Cervarix. Dziecko/nastolatek potrzebuje recepty wystawionej przez lekarza. Rodzice odbierają szczepionkę w aptece. Kwalifikacja do szczepienia i szczepienie – w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej
Dlaczego ludzie nie powinni bać się szczepień
 • szczepienie nie może wywołać choroby

 • szczepionka nie zawiera żywego wirusa

 • szczepienie nie powoduje autyzmu, niepłodności ani innych poważnych chorób

Potrzebujesz więcej informacji?

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kontakt

Search